jquery delete

Delete một bản ghi với các hiệu ứng đặc biệt sử dụng jquery và ajax

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng jquery để delete một bản ghi mà không cần phải load lại trang, đặc biệt hơn nữa là nó có các hiệu ứng nhìn rất bắt mắt

Youtube voting

Tạo nút like giống Youtube bằng Ajax

Bài viết hướng dẫn bạn làm một nút like và dislike giống với Youtube sử dụng Ajax

Facebook tag friends

Facebook Style Tag Friend với Jquery, Ajax và PHP

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện làm việc tag một thứ gì đó, giống như Tag friend của facebook. Bài viết sử dụng Jquery, Ajax và PHP. Với thủ thuật này, các bạn ứng dụng rất nhiều vào hệ thống project thêm phong phú.

File upload with progress bar

File Upload với Progress bar

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn làm 1 trang upload file với thanh progress bar.

jquery

Kiểm tra định dạng ngày tháng sử dụng Jquery

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách validate date sử dụng jquery. Việc này rất hữu ích cho người lập trình sau này, vì khi validate ngay từ đầu thì việc sử lý dễ dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều

HTML5

Thiết kế trang đăng nhập với CSS

HTML/CSS | 22/07/2012

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn thiết kế một trang đăng nhập đơn giản đẹp mắt bằng HTML và CSS

HTML5

Hướng dẫn tạo icon loading đẹp mắt với HTML5 và CSS3

HTML/CSS | 22/07/2012

Với sự ra đời của HTML5 và CSS3, chúng hỗ trợ chúng ta rất nhiều, và bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo icon loading mà không cần phải sử dụng ảnh động cũng như js.

jquery

Tạo nút like giống Youtube dùng jQuery và Ajax

Bạn muốn tạo nút Like và Dislike giống như youtube mà không cần phải load lại trình duyệt. Bài viết sau sẽ giúp bạn làm được điều đó hết sức đơn giản sử dụng jQuery và Ajax.

jquery

Upload ảnh sử dụng ajax và jquery

Nếu bạn đã từng tham gia nhiều project, thực hiện nhiều với việc phải upload ảnh lên server, nhưng đều phải reload lại trang, còn bài viết sau lại hướng dẫn bạn thực hiện công việc đó mà không cần phải load lại trang

change in gridview using asp.net

Edit table bằng Jquery và Ajax

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện edit trực tiếp trên table bằng jQuery và Ajax.

jquery

Kỹ thuật phân trang sử dụng Jquery và Ajax

Trên sharecodeweb.net đã có nhiều bài viết hướng dẫn phân trang cho các control trong asp.net, nhưng với PHP thì sao, làm gì có những control hỗ trợ tận răng như vậy. Và bài viết sau sẽ đem đến cho các bạn một cách thức mới, đó là phân trang sử dụng Jquery và Ajax.

jquery

Tạo form submit không cần load lại trình duyệt

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn làm một trang submit dữ liệu không cần load lại trang cũng không cần phải gửi dữ liệu qua ajax.

jquery

Kiểm tra sự tồn tại của username với Ajax sử dụng Jquery

Kiểm tra sự tồn tại của username sử dụng ajax sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều bởi nó không phải post back lại server, cũng như load lại trang. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn làm việc này với Ajax.

http://sharecodeweb.net/?s={search_term_string}