Share Code Web - Chia sẻ niềm đam mê bất tận > Lập trình > PHP&MySQL > Share code xác nhận Email khi đăng ký thành công
Share code xác nhận Email khi đăng ký thành công
Nguyễn Trung Hiếu
Share Code Web Company 2013

Share code xác nhận Email khi đăng ký thành công

Nhiều khi tự hỏi, không biết cơ chế xác nhận email khi chúng ta đăng ký một tài khoản trên một website như thế nào? Sau một hồi tìm hiểu, thì đã có bài viết lôi về cho anh em cùng học tập đây.

Bài viết được dịch từ 9lession, nội dung chủ yếu giúp chúng ta giải quyết vấn đề, làm thế nào để gửi một email có nội dung kích hoạt tài khoản cho user mới đăng ký.

Database

Tạo bảng user với các trường sau đây

Bảng CSDL có các trường như

  • uid – ID của user
  • email – email của user
  • password – Password của user
  • activation – Mã kích hoạt của user
  • status – Trạng thái, đã kích hoạt hoặc chưa

HTML code

Đoạn code này để design một form đăng ký

Bạn có thể tùy chỉnh style cho nó đẹp thông qua một số bài viết dưới đây

DB.php

File này dùng để tạo kết nối tới cơ sở dữ liệu

Index.php

File này thực hiện kiểm tra xác nhận các trường đã được điền đầy đủ thông tin chưa, kiểm tra định dạng email thông qua regex. Regex là gì thì các bạn có thể tìm hiểu bài viết sau tại đậy. Mã hóa password, mã hóa code activation…..

Sendmail.php

File dùng để gửi mail. File này đã được các blogger trên internet chia sẻ rất nhiều, mình leek về đây cho tiện thôi.

Activation.php

File quan trọng nhất, kiểm tra mã kích hoạt từ email của user

Khi đó, user đăng ký sẽ nhận được email như sau
php email verification script
Để cho bảo mật hơn, chúng ta dùng .htaccess để rewrite lại url của link kích hoạt chút
từ
http://website.com/activation.php?code=ACTIVATION_CODE
thành
http://website.com/activation/ACTIVATION_CODE

CSS

Cuối cùng là file css

Download code

Related Posts

Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com

http://sharecodeweb.net/?s={search_term_string}