Share Code Web - Chia sẻ niềm đam mê bất tận > Lập trình > Web Design > Wordpress Tips > Sử dụng Custom Post Type để tạo hệ thống hỏi đáp – FAQ System
Sử dụng Custom Post Type để tạo hệ thống hỏi đáp – FAQ System
Nguyễn Trung Hiếu
Share Code Web Company 2014

Sử dụng Custom Post Type để tạo hệ thống hỏi đáp – FAQ System

FAQ System – hệ thống hỏi đáp nhanh – phục vụ cho các website chuyên về mảng dịch vụ, nhằm giải thích một số tính năng, yêu cầu… cho khách hàng. Và bài viết này sẽ giúp bạn tạo một hệ thống FAQ như vậy trong wordpress sử dụng Custom Post Type

Bạn sẽ làm được gì từ bài học này?

  • Chúng ta sẽ học được cách tạo ra các trường để quản lý hệ thống FAQ
  • Học cách tạo ra các danh mục để phân loại câu hỏi
  • Và học cách tạo một shortcode để nhúng các nhóm câu hỏi khác nhau trong một Pages hoặc một Post

Tạo custom post type – FAQ System

Để tạo được custom post type, chúng ta sử dụng hàm register_post_type()

Dòng 10 – 22: Khai báo các tham số
Dòng 26: Phần đăng bài viết cho FAQ sẽ có phần title, bộ gõ ở dạng Visual, và phần excerpt
Dòng 27: Đăng ký với wordpress là FAQ sẽ có đường dẫn riêng

Tạo Custom Taxonomy – Danh mục bài viết

Để tạo danh mục cho bài viết mới kiểu này, chúng ta sử dụng hàm register_taxonomy() với đoạn code sau đây:

Tạo shortcode

Shortcode của chúng ta sẽ truy vấn đến loại bài viết mới này, và đường dẫn tới danh mục mới này. Hiển thị các câu hỏi ra với tiêu đề, nội dung và kèm thêm nút “readmore”

Toàn bộ code

Ở đây tôi đóng gói thành một file plugin để các bạn dễ dàng tạo, cài đặt, và gỡ bỏ hơn trên wordpress. Về cách tạo plugin các bạn có thể xem lại bài viết sau đây

Chúc bạn thành công!

Related Posts

Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com

http://sharecodeweb.net/?s={search_term_string}