arp spoofing attack

[Study]Nghiên cứu tính dễ tổn thương của việc giả mạo ARP và phát hiện nó bằng cách sử dụng SNORT

Security | 14/07/2017

Abstract – Sự phát triển của các tổ chức ngày càng phụ thuộc vào việc trao đổi thông tin lẫn nhau, do đó đã gia tăng theo cấp số nhân các mối đe dọa đối với an ninh thông tin cũng tăng lên. Tổ chức phải dành một lượng tiền lớn để bảo vệ thông tin từ những kẻ xâm nhập. Những kẻ tấn công khai thác lỗ hổng của các ứng dụng mạng để truy cập […]

http://sharecodeweb.net/?s={search_term_string}