browser extension security

[Study]Analyzing Information Flow in Java based Browser Extensions

Security | 21/08/2017

Các tiện ích mở rộng của trình duyệt hầu hết được phát triển dựa trên nền tảng Javascript nhằm giúp tăng cường các chức năng cốt lõi của trình duyệt, cải thiện khả năng sử dụng của người dùng…Để thực hiện điều đó, trình duyệt thường thực hiện các mã JSE với các đặc quyền cao. Không giống như mã Javascript trong một ứng dụng web, mã JSE không bị ràng buộc bởi các chính […]

http://sharecodeweb.net/?s={search_term_string}