Ajax Upload and Resize an Image with PHP

upload image ajax

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách upload ảnh lên server đồng thời sẽ resize lại kích thước của bức ảnh bằng PHP

Demo ảnh

upload image ajax

Cấu trúc

Bài viết này thao tác trên 3 thư mục là js, include, uploads và các file bao gồm

 • includes

  • — getExtension.php
  • — compressImage.php
 • js

  • — jquery.min.js
  • — jquery.form.js
 • uploads
 • index.php
 • ajaximageupload.php
 • db.php

Code

Database

Chúng ta khởi tạo một bảng cơ sở dữ liệu có các trường sau đây:

File kết nối db.php

index.php

Trong đó, file index.php sẽ có code sau

Chúng ta áp dụng đoạn code sau để làm ẩn hiện các button bằng việt áp dụng các id #imageloadstatus#imageloadbutton

Ajaximage.php

File này chứa các đoạn code ajax

CompressImage.php

File dùng để resize lại ảnh khi upload lên

Nội dung file getExtension.php

Download code


[postbytag bytag=”upload-anh”]Upload ảnh bằng ajax[/postbytag]

(9Lessions)

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com