wordpress 3.9 có gì mới

Có gì mới ở bản WordPress 3.9?

Mục lục1 1. Improved Visual Editing1.1 Bước 11.2 Bước 22 2. Easier Image Editing2.1 Bước 12.2 Bước 22.3 Bước 32.4 Bước 12.5 Bước 22.6 Bước 33 5. Media Playlists for Audio & Video3.1 Bước 13.2 Bước 23.3 Bước 34 6. Live Widget and Header Previews4.1 Bước … Đọc tiếp