9 tính năng mới ở phiên bản Ubuntu18.10 Cosmic Cuttlefish

Linux - Ubuntu | 19/10/2018
This entry is part 1 of 1 in the series Ubuntu 18.10

Phiên bản mới Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish đã được phát hành từ hôm qua (18/10/2018). Chúng ta hãy cùng điểm xem có những tính năng gì mới ở phiên bản này.

browser extension security

[Study]Analyzing Information Flow in Java based Browser Extensions

Security | 21/08/2017

Bài viết nghiên cứu về các lỗ hổng trên trình duyệt thông qua khai thác JSE độc hại.

https://sharecodeweb.net/?s={search_term_string}

Blog Stats

  • 4.006 hits