Dropdown menu với Jquery và Css

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một bài tập đơn giản về dropdown menu dùng jquery và css. Dưới đây là một ví dụ đơn giản để bạn có thể biết cách thao tác với jquery, css và html.


dropdown menu với jquery và css
dropdown menu với jquery và css

Với một vài dòng code dưới đây hy vọng nó sẽ giúp bạn làm đẹp thêm website của bạn.

Bước 1: Tạo mã menu bằng HTML

html code

Bước 2: Viết mã Javascript

Với hàm $(“.account”).click(function() sẽ được thực thi khi “My account” được click. Sử dụng $(this).attr(‘id’)  để lấy ra Id của anchor tag này và bao gồm điều kiện hiển thị ra khi nó có giá trị là 1.

Bước 3: Viết mã Css

[postbytag bytag=”dynamic-menu”]hướng dẫn tạo menu động[/postbytag]

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com