Edit table bằng Jquery và Ajax

change in gridview using asp.net

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện edit trực tiếp trên table bằng jQuery và Ajax.

edit table with jquery and ajax

I.Database
Vẫn là thằng database này.

II. HTML&CSS
Tiếp theo là xây dựng code HTML và bind dữ liệu ra table bằng PHP

Thêm tí mắm muối cho nó đẹp chứ nhỉ

III. Javascript
Đoạn mã jQuery bên dưới cho phép lấy ra Id của TR khi có sự kiện click hay change của class edit_tr. Sau đó gửi dữ liệu qua file table_edit_ajax.php bằng Ajax để xử lý.

IV. Table_edit_ajax.php
File này thực hiện xử lý dữ liệu, update dữ liệu vào db

Và cuối cùng là file db.php để kết nối tới csdl

Chúc bạn thành công

[jbutton link=”https://www.box.com/shared/15556att7e” color=”orange” size=”large” icon=”download”]Download code[/jbutton]

(9Lessions)

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com