Gửi mail trong Asp.net với các đối số tùy chọn

sendmail using asp.net with optical parameter

Khi lập trình web thì việc sau cùng khi hoàn thành một website đó là làm form liên hệ, nhưng gửi mail trong asp.net như thế nào thì lại ít người biết. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn gửi mail trong asp.net

Để gửi mail trong asp.net chúng ta sử dụng namespace là System.Net.Mail, và các đối số tùy chọn cho việc gửi mail được định nghĩa như hàm dưới đây

Mỗi đối số tùy chọn có một giá trị mặc định nào đó, nếu đối số này không được truyền giá trị gì khi thực hiện hàm gửi mail, thì nó sẽ dùng giá trị mặc định này. Và các đối số tùy chọn này được xếp theo thứ tự, nghĩa là người dùng định gán giá trị cho một đối số nào đó, thì các đối số trước cũng phải được gán giá trị chứ không thể để null hoặc bỏ qua được.
Đầu tiên, chúng ta tạo một đối tượng của lớp MailMessage như dưới đây

Thêm đoạn code sau nếu bạn cần có file đính kèm

Đối tượng StmpClient sẽ sử dụng localhost, hoặc thông tin mà bạn cài đặt trên server bao gồm host, name, port…

Hoặc có thể sử dụng code bên dưới để cài đặt phần gửi mail với Credentials

Hoặc gửi mail sử dụng gmail/POP mail bạn cũng cần phải kích hoạt POP trong tài khoản Gmail của bạn.
Login to Gmail : settings > Forwarding and POP in your gmail account

Chúc bạn thành công!

(codeproject)

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com