Hướng dẫn chỉnh sửa WordPress Admin : Help Text

customizing the wordpress add metaboxes help text
This entry is part 4 of 6 in the series Customize Wordpress Admin

Ở bài trước, mình đã có dịp giới thiệu với các bạn cách thêm metaboxes cho phần Dashboard, ở đó bạn có thể thêm help text cho người dùng của bạn. Nhưng còn trong phần bài viết thì sao. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm điều đó.

Demo kết quả

customizing the wordpress add metaboxes help text
Ở bài này các bạn sẽ được học cách

 • Thêm metabox cho phần editor screen
 • Thêm tùy chọn vị trí cho các metabox này
 • Tạo dummy metabox để hiển thị help text

Nguyên liệu cần cho bài học

Cũng như các bài trước, nguyên liệu cho bài học chúng ta cần như sau:

 • Bộ cài wordpress
 • Quyền truy cập vào folder plugin trên host của bạn
 • Và một text editor để có thể code

Thêm metabox vào phần editor screen

Để thêm một metabox vào phần editor screen này chúng ta sử dụng hàm có cấu trúc như sau

Trong đó các đối số theo wordpress đưa ra như sau

 • $id – the unique ID for the metabox.
 • $title – the title which will be displayed to users.
 • $callback – the callback function defining the contents of the metabox.
 • $post_type – the post type whose editing screen the metabox will appear in. Leave this blank to add the metaboxes to all post type editing screens, or specify which post type you want to target.
 • $context – where in the editing screen you want the metabox to appear – ‘normal’, ‘advanced’ or ‘side’. The default is ‘advanced’ which places the metabox in the main area of the screen.
 • $priority – within the context you’ve defined, the priority for this metabox (‘high’, ‘core’, ‘default’ or ‘low’). This is useful if you’re adding multiple metaboxes.
 • $callback_args – arguments to pass into your callback function (optional)

Do đó, chúng ta thêm một metaboxes thì sẽ làm như sau

Và hàm để viết nội dung bên trong metaboxes

Khi đó ta được như hình dưới đây
images add metabox help text

Thêm metabox vào cột tay phải

Để thêm metabox vào khung bên tay phải của phần editor screen ta thêm đoạn code sau

Download code

Vậy là các bạn đã học xong cách đổi tên, gỡ bỏ hay sắp xếp menu trong admin của wordpress. Bài học tới đây kết thúc!
Nếu bạn nào còn không hiểu thì có thể download demo bên dưới về để tham khảo chi tiết hơn cách viết nhé

Series Navigation<< Hướng dẫn chỉnh sửa WordPress Admin : Custom Admin MenusHướng dẫn chỉnh sửa WordPress Admin: Listing Screen >>

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com