Hướng dẫn sử dụng Meta Box xây dựng Plugin SEO cho wordpress

wordpress plugin

Chào các bạn, mấy ngày vừa qua mình bận giải quyết một số project cho khách hàng, nên nay mới có thời gian cặm cụi vô đây được. Nhưng cũng nhờ công làm mấy cái project đó mà mình biết thêm một chút về WordPress. Đó là sử dụng Meta Box trong việc hỗ trợ thêm tính năng cho bài viết.

Và bài viết ngày hôm nay sẽ giúp các bạn sử dụng meta box để xây dựng Plugin SEO đơn giản cho blog wordpress của bạn giống như một số plugin nổi tiếng khác như: All in one seo pack, Yoast plugin SEO….

Tạo Meta box

Đầu tiên, chúng ta sẽ phải quyết định nơi hộp Meta box sẽ xuất hiện trong khu vực bài viết của mình. Và trong plugin của chúng ta, meta box sẽ được thêm vào post page. Chúng ta viết một hàm, sau đó sẽ móc nối (hook) tới một sự kiện add_meta_boxes

Trong đó

  • tes-meta: là id của meta box
  • Search Engine Listing: là tên của meta box
  • test_mb_function: là hàm chúng ta sẽ gọi ra để hiển thị để người dùng nhập dữ liệu
  • $screen: là biến chúng ta lấy bên trên, quy định nơi meta box sẽ xuất hiện
  • normal: Vị trí mà meta box sẽ xuất hiện, nói thế nào nhỉ, nó sẽ xuất hiện bên dưới khu vực viết bài, hay bên side bar bên phải, ở đây normal là ở bên dưới bài viết nhé.

Viết function

Thực chất việc hoạt động của meta box là lấy theo custom field như bình thường thôi, có chăng là gom lại quản lý cho dễ 😀

Kết quả chúng ta sẽ được như này.
meta_box
Tùy vào khả năng tùy biến của bạn, cũng như nhu cầu sử dụng meta box bạn có thể thêm nhiều trường khác tương tự.

Lưu dữ liệu

Tiếp theo chúng ta viết hàm để lưu lại dữ liệu vào database

Hiển thị ra ngoài site

Chúng ta sẽ đăng ký hàm vào sự kiện wp_head của wordpress để hiển thị ra ngoài site

Kết quả khi view source của site lên chúng ta sẽ được như này.
meta box

Download code

[postbytag bytag=”how-to-create-plugin-in-wordpress”]Tạo plugin trong wordpress[/postbytag]

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com