Hướng dẫn tạo plugin Content Locker – khóa nội dung bài viết

Creat plugin content locker

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn viết một plugin cho phép khóa một phần nội dung bài viết cho tới khi thỏa mãn điều kiện nào đó, mới cho phép hiển thị hết toàn bộ nội dung.

Cụ thể, nếu bạn là một visiter quen thuộc của sharecodeweb.net, chắc chắn bạn sẽ gặp một số bài viết yêu cầu bạn Like, +1 hoặc tweet mới có thể thấy nội dung để download. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn làm được như vậy.
Trong bài viết này sẽ có 2 ví dụ:

  • 1. Tạo một shortcode đơn giản cho phép người dùng chỉ nhìn thấy nội dung khi đã đăng ký thành viên
  • 2. Các shortcode khác sẽ yêu cầu người dùng cần phải chia sẻ url bài viết lên các mạng xã hội mới thấy nội dung.

Nguyên liệu cần thiết cho bài học

  • Một trang web
  • Một trình soạn thảo để viết code như notepad++ chẳng hạn
  • Bạn có thể sử dụng một chương trình FTP để upload plugin như CuteFTP

Bắt đầu viết plugin

Trước tiên, bạn vô thư mục wp-content/plugins tạo một thư mục mới có tên Content Locker chẳng hạn. Tiếp theo, tạo một file mới trong thư mục đó có tên content-locker.php. Và thêm đoạn chú thích sau để khai báo cho WordPress biết rằng, thư mục này là thư mục chứa plugin của chúng ta

  • Dòng 3: Tên plugin của bạn, dòng này bắt buộc phải có
  • Dòng 4: Đường dẫn đến trang hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn viết code….
  • Dòng 5: Dòng miêu tả, sẽ xuất hiện trong mục Plugin của bạn
  • Dòng 7-9: Tên tác giả thiết kế ra plugin, đường dẫn đến website và bản quyền của plugin

Tạo shortcode

Để tạo shortcode, chúng ta sử dụng hàm add_shortcode. Và trong bài viết này, chúng ta sẽ thêm shortcode có tên premium-content thông qua hàm wptuts_content_locker

Với đoạn code trên, chúng ta sẽ có shortcode như sau:
[premium-content method=""]Premium content goes here[/premium-content]
Bạn có thể có hình dung rõ hơn về đoạn mã trên thông qua sơ đồ sau
Creat plugin content locker
Nếu một user chưa login sẽ thực thi hàm wp_login_url để điều hướng đến trang login, bắt đăng nhập, đăng nhập xong sẽ redirect lại trang ban đầu. Để làm được việc này, chúng ta cần sử dụng một chút kiến thức liên quan đến cookies

Javascript File

Chúng ta cần thêm một số đoạn mã js như dưới đây:

Cách chèn file js và css vào plugin

Bạn tạo một file style.css trong thư mục plugin với đoạn css đơn giản như sau:

Để đăng ký javascript và style chúng ta sử dụng hàmwp_enqueue_scripts

Ở đoạn code trên chúng ta sử dụng hàm has_shortcode để xác định rằng, đoạn js chỉ được sử dụng trên những trang có chứa shortcode của chúng ta mà không phải sử dụng trên toàn trang, giảm thiểu thời gian load trang cho website.

Download

Với khoảng 120 dòng code, bạn đã có một plugin cho phép khóa nội dung rất đơn giản phải không? Chúc bạn thành công

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com