Hướng dẫn thiết kế theme wordpress – Hiển thị bài viết

creating wordpress theme for static HTML
This entry is part 3 of 8 in the series Wordpress for Beginner

Trong bài học trước, chúng ta đã học cách upload code lên host, và chỉnh sửa một số thứ để không bị lỗi đường dẫn như css, hay đường dẫn ảnh. Trong bài học này chúng ta sẽ học cách lấy bài viết từ trong wordpress ra.

Về công tác chuẩn bị thì cũng như bài trước thôi, bạn cần có

  • Một bộ code editor
  • Một trình duyệt để test thành quả
  • Một phần mềm chỉnh sửa ảnh, có thể sử dụng ngay Paint trong window
  • Nếu bạn sử dụng localhost, thì cần cài thêm một số server ảo như EasyPHP, XAMPP….
  • Nếu bạn không có quyền truy cập thằng vào host, thì cần có một account FTP để upload code.

Vòng lặp loop trong wordpress

Khi chúng ta mới upload code lên host, thì dữ liệu của chúng ta là dữ liệu tĩnh, chưa thể get trong database ra được, để làm được điều này, chúng ta cần phải làm thao tác sau:
Mở file index.php của bạn lên, sau thẻ div có class là .content và trước thẻ mở < article> chúng ta thêm đoạn code sau:

Và sau thẻ đóng < /article> chúng ta thêm đoạn code sau

Như vậy là chúng ta đã thêm một vòng lặp để lấy bài viết trong database ra trang chủ rồi đấy, hàm have_posts() sẽ kiểm tra xem trong database có bài viết nào hay không?

Thay đổi class và id theo bài viết

ở bài học đầu tiên, chúng ta đã tạo ra một file HTML của trang chủ, ID class của từng bài viết chúng ta fix cứng

và giờ chúng ta upload code lên host, thì cần phải thay đổi lại theo ID của bài viết trong db như sau:

Trong đó:

  • the_ID() – Lấy ID của bài viết
  • post_class() – Lấy class của bài viết, bao gồm post category, post type và nhiều hơn thế

Lấy tên bài viết

Chúng ta sẽ thay đoạn

Thành

nhằm mục đích lấy tên title của bài viết động trong database. Trong đó hàm the_permalink() sẽ giúp chúng ta lấy link của bài viết.

Thêm Post Meta

Post Meta là các thứ lặt vặt khác như ngày giờ tạo bài viết, ngày giờ chỉnh sửa, tác giả viết bài, số comment…. Chúng ta sử dụng hai hàm

Download code

Như vậy là chúng ta đã lấy xong toàn bộ nội dung của bài viết trong database rồi đấy.

Series Navigation<< Hướng dẫn thiết kế theme wordpress – Upload code lên hostHướng dẫn thiết kế theme wordpress – File Footer >>

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com