Hướng dẫn trình bày nội dung

Bài viết hướng dẫn các tác giả của sharecodeweb.net trình bày nội dung sao cho đẹp và được nhiều người chú ý.

Phần mô tả

Bất cứ bài viết nào cũng cần phải có phần mô tả. Phần này để hiện thị ra ngoài trang chủ, đi kèm với feature Image. Đoạn mô tả này bạn chỉ viết cô đọng, không dài dòng. Và ngăn cách bằng thẻ < !--more-- > trên thanh công cụ.

Các thẻ định dạng

Nếu cần nhấn mạnh, hoặc chú ý một từ nào đó, bạn dùng thẻ < strong> hoặc nút b trên thanh công cụ
Nếu cần trình bày tiêu đề của mỗi mục như trong muốn cuốn sách, bạn có thể sử dụng thẻ h2. Cấp độ con thì dùng thẻ h3.
Ví dụ như:

< h2>Tiêu đề phần 1
< h3>Tiêu đề phần 1.1
< h3>Tiêu đề phần 1.2
……

Ngoài ra, nếu cần liên kết tới nội dung của một bài khác, thì bạn có thể sử dụng chức năng link trên thanh công cụ để tạo cho người dùng liên kết cao hơn