Kỹ thuật phân trang sử dụng Jquery và Ajax

jquery

Trên sharecodeweb.net đã có nhiều bài viết hướng dẫn phân trang cho các control trong asp.net, nhưng với PHP thì sao, làm gì có những control hỗ trợ tận răng như vậy. Và bài viết sau sẽ đem đến cho các bạn một cách thức mới, đó là phân trang sử dụng Jquery và Ajax.

Xem qua cái demo chứ đã nhỉ:
phan trang su dung jquery va ajax
I. Database
Quan trọng vẫn là db, không có nó thì khó có thể làm ăn.

II. jQuery
Tiếp theo là một đoạn jquery nhỏ để thực hiện phân trang nhé

Ở đây các bạn chú ý tới đoạn

Nó thực hiện sử dụng đệ quy trong jQuery để gọi lại hàm trước nó với số trang là do mình truyền vào. Còn hàm đó sẽ thực hiện việc lấy dữ liệu thông qua Ajax ở file load_data.php
III. Load_data.php
Dưới đây là phần quan trọng của đoạn code load data. Trước tiên thì thực hiện khai báo một loạt các biến liên spielautomaten online quan tới việc phân trang, sau đó là truy xuất tới db để lấy dữ liệu ra, và đổ biến $htmlmsg để hiển thị.

Đoạn code còn lại bạn nên down load code về để ngâm cứu nhé, còn những gì tôi đưa lên đây là đầy đủ nội dung cần chú ý rồi.
[jbutton link=”https://www.box.com/s/edf5d8cb74f9aa9c0bce” icon=”download” color=”orange” size=”large”]Download code[/jbutton]

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com