Kiểm tra định dạng ngày tháng sử dụng Jquery

jquery

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách validate date sử dụng jquery. Việc này rất hữu ích cho người lập trình sau này, vì khi validate ngay từ đầu thì việc sử lý dễ dàng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều

Ở đây tôi tạo 1 function có giá trị đầu vào là giá trị ngày tháng chúng ta cần kiểm tra định dạng và giá trị trả về là true/false có nghĩa là đúng hay sai. Function dưới đây thực hiện các nhiệm vụ sau

  • Thực hiện kiểm tra chuỗi đầu vào rỗng hay không
  • Sử dụng regular expression để lọc dữ liệu
  • Sau đó tách 3 giá trị vào mảng là day, month, year.
  • Với mỗi mảng sẽ kiểm tra xem đúng định dạng hay không

Chú ý, đoạn code ở trên sử dụng định dạng mm/dd/yyyy. Nếu bạn muốn kiểm tra định dạng như dd/mm/yyyy thì đổi

thành

Và bây giờ bạn có thể sử dụng hàm trên vào ứng dụng của bạn để thực hiện validate ngày tháng cho một ô textbox…
Ví dụ đơn giản như

Chúc bạn thành công !

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com