Share Code Web - Chia sẻ niềm đam mê bất tận > Lập trình > Web Design > Ajax-Jquery-Javascript > Kiểm tra sự tồn tại của username với Ajax sử dụng Jquery
Kiểm tra sự tồn tại của username với Ajax sử dụng Jquery
Nguyễn Trung Hiếu
Share Code Web Company 2012

Kiểm tra sự tồn tại của username với Ajax sử dụng Jquery

Kiểm tra sự tồn tại của username sử dụng ajax sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều bởi nó không phải post back lại server, cũng như load lại trang. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn làm việc này với Ajax.

I. Database
Thiết kế cơ sở dữ liệu cái nhỉ, ở đây để đơn giản, tôi chỉ thiết kế một bảng có một cột đó là username, còn bạn có thể thêm bất cứ thứ gì bạn muốn, ở đây chỉ là demo thôi nhé.

II. Webpage
Trong Visual Studio, bạn tạo mới một website. Ở trang default.aspx, bạn thêm một textbox, một image, và một thẻ p để hiển thị kết quả:

Thiết kế style cho nó nhé:

III. Webservice
Bạn thêm một webservice cho website trên, và lưu ý trong code behind bạn phải cho phép nó gọi script từ máy client:

Sau đó tạo một hàm để lấy thông tin trong database:

IV. Jquery
Bước quan trọng đây rồi, trong thẻ head bạn thêm đoạn code sau để cho phép trang web sử dụng jquery

Và cuối cùng là đoạn Jquery để hiển thị thông báo ra trang default.aspx

OK!. tới lượt bạn đó, thử xem!

Related Posts

Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com

Leave a comment

Bạn phải Đăng nhập để tham gia bình luận.

https://sharecodeweb.net/?s={search_term_string}

Blog Stats

  • 5.835 hits
%d bloggers like this: