Load dữ liệu từ Server trong khi cuộn chuột giống facebook

load data from server while scroll

Như tiêu đề, bài viết sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện load dữ liệu từ server trong khi cuộn chuột giống facebook khi mà dữ liệu của bạn lớn, và bạn chỉ muốn show dữ liệu cho tới khi nào người dùng cuộn chuột xuống dưới để xem tiếp.

Để làm được bài này, các bạn cần chú ý chút về ajax, và jquery, cũng như một số kiến thức về webservice nhé.
Server Method: Đầu tiên là phương thức được sử dụng để lấy dữ liệu từ server, sau đó gen nó ra dạng HTML để dùng cho ajax như dưới đây

Nếu bạn muốn load dữ liệu từ server thì dùng đoạn code dưới đây

Client Method: Ở phía client chúng ta sử dụng 2 thẻ div, một thẻ được đăng ký sự kiện scroll là mainDiv và một thẻ dùng để append dữ liệu tự động là wrapperDiv

Ở đây chúng ta sử lý sự kiện người dùng scroll chuột xem là scroll xuống hay lên, nếu xuống thì thực hiện gen dữ liệu ra

Bạn có thể nhìn thành quả của bạn theo 2 hình dưới đây
load data from server while scroll

Chúc bạn có một ứng dụng thú vị với bài viết này.

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com