Multiple Ajax Image Upload mà không refesh lại trình duyệt

multiple ajax image upload without refeshing page

Hôm nay, sau những ngày share free template vật vã, tôi lại trở về những ngày viết code vật vã =)). Giới thiệu tới các bạn một trong những tính năng quan trọng được sử dụng trong mạng xã hội đó là upload nhiều file mà không refesh lại trình duyệt sử dụng jquery và php.

Chúng ta cần phải sửa một vài dòng code trong jquery.form.js và đổi tên thành jquery.wallform.js, và đây cũng là chìa khóa quan trọng trong wallscript của tác giả.
multiple ajax image upload without refeshing page

Javascript Code

Index.php

database

Ajax

db.php

Bài viết được dịch từ 9lession của Srinivas Tamada!

Demo và download free code


[postbytag bytag=”upload-anh”]Upload ảnh bằng ajax[/postbytag]

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com