Một ví dụ về phân trang đơn giản với Linq

Hôm nay trên vn-zoom có bạn hỏi về cách phân trang với Linq như thế nào, nghĩ cái này cũng hay, liền mò mẫm thử xem có cách nào đơn giản mà dễ hiểu không. Xong liền tiện viết ngay bài viết này cho bạn.

Để có thể thực hành một cách nhanh và dễ hiểu nhất, thì chúng ta làm ví dụ này sử dụng Gridview nhé. Để phân trang, thì các bạn có thể sử dụng 2 cách sau

  • Dùng Stored Procedure
  • Dùng Linq

Ở bài này chúng ta đi sâu vào cách sử dụng Linq, bởi dùng stored để phân trang thì đã có một bài viết của hmweb hướng dẫn rất kỹ rồi. Mình không đi sâu vào nó nữa.
OK, ví dụ đơn giản, chúng ta sử dụng LinqDataSource với phương thức onselecting để tạo truy vấn từ Linq. Set thuộc tính AutoPage là False bởi vì chúng ta sẽ viết code trong code-behind và thuộc tính PageSize sẽ được set trong code luôn như bên dưới.

Trong code-behind các bạn viết như sau

Vậy là xong rồi nhé. Hy vọng ví dụ nhỏ này sẽ giúp ích cho bạn.

Download code

Để tiện cho các bạn học, mình upload code lên cho các bạn download theo đường link bên dưới. Trong file mình up, có 3 cách để các bạn có thể phân trang với Linq để học tập.

[jbutton link=”https://www.kleii.com/f/514e89564b457d5201000005″ color=”orange”]Download code[/jbutton]

[postbytag bytag=”Phan-trang”]Hướng dẫn phân trang[/postbytag]

Bài viết được chia sẻ bởi
Sharecodeweb.net