config theme wordpress

[Video] Hướng dẫn cài đặt theme wordpress – Nova Theme

This entry is part 1 of 2 in the series Hướng dẫn config theme wordpress

Nhiều bạn trên fanpage cũng như nhiều bạn gửi email riêng cho mình với mong muốn được hướng dẫn cách cài đặt các theme wordpress mà mình đã share trên hệ thống sharecodeweb.net, nên hôm nay mình đã bớt chút thời gian làm một cái video gọi là khởi đầu “sê di” hướng dẫn config các theme mà mình đã share.

share free theme wordpress

[Video] Hướng dẫn cài đặt theme wordpress – BeeTube – Website phim

This entry is part 2 of 2 in the series Hướng dẫn config theme wordpress

Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn một video hướng dẫn cài đặt theme wordpress nữa. Site này có tên là BeeTube chuyên dùng để làm website phim.

https://sharecodeweb.net/?s={search_term_string}

Blog Stats

  • 8.362 hits