[Share] HTML template – Modus

Share html template – Modus làm blog ảnh, trang tin tức ảnh, trang web dành cho đám cưới…

Dưới đây là hình ảnh demo
[Share] HTML template - Modus
Với mẫu HTML template này phù hợp cho bạn nào thích học thiết kế template cho wordpress.
Dưới đây là những tính năng của bộ HTML template – Modus này

  • Valid HTML 5
  • Responsive Design
  • Home Page Slider
  • Portfolio Page Layout
  • Working Contact Form
  • Google Map
  • Web Elements such buttons, accordion boxes and tabs
  • Extensive Documentation

Các bạn có thể download bên dưới nhé