Share Code Web - Chia sẻ niềm đam mê bất tận > Share code web > Share code HTML > [Share] HTML template – Shinra
[Share] HTML template – Shinra
Nguyễn Trung Hiếu
Share Code Web Company 2012

[Share] HTML template – Shinra

Một templates hoàn hảo cho công ty, tập đoàn, sản phẩm và dịch vụ.

shinra html template

Features

  • HTML 5
  • Skin system
  • Google fonts
  • Working contact form
  • Image and video galleries
  • Fancy box and prettyphoto pop windows
  • Tweet feed
  • Superfish menu

Các bạn có thể download toàn bộ file bên dưới đây.

Download templateDemo

Related Posts

Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com

Leave a comment

Bạn phải Đăng nhập để tham gia bình luận.

https://sharecodeweb.net/?s={search_term_string}

Blog Stats

  • 5.776 hits
%d bloggers like this: