[Share] HTML template – Shinra

share code web

Một templates hoàn hảo cho công ty, tập đoàn, sản phẩm và dịch vụ.

shinra html template

Features

  • HTML 5
  • Skin system
  • Google fonts
  • Working contact form
  • Image and video galleries
  • Fancy box and prettyphoto pop windows
  • Tweet feed
  • Superfish menu

Các bạn có thể download toàn bộ file bên dưới đây.

[jbutton link=”http://luiszuno.com/blog/wp-content/uploads/downloads/2012/06/shinra-html-files.zip” color=”orange” icon=”download” size=”large”]Download template[/jbutton][jbutton link=”http://luiszuno.com/themes/shinra/” size=”large” color=”orange”]Demo[/jbutton]

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com