[Share] PSD Layout – Shinra

share code web

Ờ bài viết trước tôi đã share HTML template của template Shinra rồi, bài này tôi share các file PSD để cho các bạn tập cắt HTML/CSS

shinra psd layout

Trong gói download này gồm có các file sau đây:

  • blog.psd
  • main.psd
  • portfolio.psd
  • single-portfolio.psd

Ngoài ra bạn nào không muốn cắt PSD to HTML mà muốn có file HTML đã được cắt rồi thì có thể tham khảo bài viết [Share] HTML Template – Shinra

[jbutton link=”http://luiszuno.com/blog/wp-content/uploads/downloads/2011/08/shinra-psd-files.zip” icon=”download” color=”orange” size=”large”]Download PSD[/jbutton][jbutton link=”http://luiszuno.com/themes/shinra/” color=”orange” size=”large”]Demo[/jbutton]

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com