[Share] PSD Layout – Shinra

Ờ bài viết trước tôi đã share HTML template của template Shinra rồi, bài này tôi share các file PSD để cho các bạn tập cắt HTML/CSS

shinra psd layout

Trong gói download này gồm có các file sau đây:

  • blog.psd
  • main.psd
  • portfolio.psd
  • single-portfolio.psd

Ngoài ra bạn nào không muốn cắt PSD to HTML mà muốn có file HTML đã được cắt rồi thì có thể tham khảo bài viết [Share] HTML Template – Shinra

[jbutton link=”http://luiszuno.com/blog/wp-content/uploads/downloads/2011/08/shinra-psd-files.zip” icon=”download” color=”orange” size=”large”]Download PSD[/jbutton][jbutton link=”http://luiszuno.com/themes/shinra/” color=”orange” size=”large”]Demo[/jbutton]