[Share] template Magento – JM Haga – Website bán túi xách

share template joomla JM Haga website bán túi xách

Một templatecủa Magento mang phong cách shopping túi xách rất cool, chuyên dành cho những bạn nào thích làm một shop bán hàng thời trang nhỏ

Template JM Haga qua một số hình ảnh

share template joomla JM Haga website bán túi xách

An elegant Magento ecommerce theme for online shop. Thinking of opening an online fashion and bag store? JM Haga – is the perfect suite for your needs.

This premium Magento theme gives your site the elegant and modern look. The theme supports five colors: blue, green, orange, violet and red and ready to be displayed in any mobile devices. JM Haga offers you 2 page view styles: List view and Grid view.

Powered by latest Magento version 1.7.0.2 and accompanied with 4 modules include: JM Slideshow 2, JM Product List, JM Product Slider, JM Tabs. JM Haga meets your needs for a bags and accessories store just as what you looking for. Checkout the demo and you will love it.

JM Haga is an elegant premium Magento theme suitable for your fashion bag stores online. It has a modern look and comes with 5 color options and includes 2 page view styles: List view and grid view.

The October 2012 theme from JoomlArt Magento themes club, works with Magento 1.7.0.2 and comes with 4 complementary modules such as JM Slideshow 2, JM Product List, JM Product Slider, JM Tabs. This theme is ready to be displayed in any mobile device.

Features:

  • 5 Color Options: blue, green, orange, violet and red
  • 2 Page view styles: List View and Grid View
  • 4 Complementary extensions: JM Slideshow 2, JM Product List, JM Product Slider, JM Tabs
  • Price: $80.00

Download code

Thank you for your visit!


Bạn có thể liên hệ ngay với tôi nếu muốn customize templates JM Haga thêm đẹp hơn

[jbutton link=”https://sharecodeweb.net/lien-he” color=”orange”]Liên hệ[/jbutton]

Bài viết được chia sẻ bởi
Sharecodeweb.net

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com