[Share] Theme wordpress – Clipper – Dạng Coupon

share themes wordpress - clipper dạng coupon

Hôm nay share cho các bạn một theme wordpress dạng Coupon – Themes Clipper dành cho những trang cung cấp Coupon – mã khuyến mại, giảm giá…

share themes wordpress - clipper dạng coupon

 • Multiple Color Schemes
 • Widget-Enabled Sidebars
 • Admin Dashboard
 • Easy-to-Use Option Pages
 • Themed Login & Signup Pages
 • Custom Post Type & Taxonomies
 • Google Analytics
 • Dedicated Blog
 • Feedburner Support
 • Twitter Support
 • Facebook Support
 • ShareThis Support
 • Category & Sitewide RSS Feeds
 • Search Engine Optimized (SEO)
 • Upload a Custom Logo
 • Multi-Language Support
 • Regional Date & Time Format
 • Image Upload Support
 • Advanced Security
 • Email Alert Engine
 • Open Source Code
 • Tight WordPress Integration
 • XHTML & WC3 Valid
 • Clean & Well Commented Code
 • Child Theme Support
 • Multisite Enabled
 • Unlimited Web Sites
 • Instant Download
 • Transferable License
 • API Extensibility

Bài viết được chia sẻ bởi
Sharecodeweb.net

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com