Share theme wordpress – Max Mag – Website tin tức

Tiếp tục share một theme wordpress nữa về chủ đề website tin tức

[postbytag bytag=”website-tin-tuc”]Share code website tin tức[/postbytag]

Hình ảnh theme

share theme wordpress max mag website tin tức

Support

[jbutton link=”http://www.mvpthemes.com/support” color=”orange”]Hỗ trợ support[/jbutton]

Tính năng của theme Max Mag

 • Tương thích wordpress 3.5
 • Tối ưu hóa cho SEO
 • HTML5 & CSS3
 • Bổ xung đơn giản các quảng cáo từ Google Adsence
 • Hỗ trợ Feature Image
 • Hỗ trợ menu WordPress
 • Không cần nhiều plugin đi kèm
 • Custom Theme trong admin dễ dàng
 • Hỗ trợ Google Analytics
 • Tùy chọn Custom featured slider
 • Tùy chọn homepage blog layout
 • 2 tùy chọn sidebar: Một cho homepage và một cho toàn site
 • Hiển thị nhiều widget mà bạn muốn trong nhiều widget khác nhau
 • News ticker
 • Hơn 20 shortcodes
 • Two navigation areas
 • Homepage carousel widget that holds as many articles as you’d like
 • Mobile/tablet versions use “swipe” navigation for featured slider and carousel
 • Easy logo customization
 • Threaded comments
 • Ability to turn Featured Image on posts on/off
 • Ability to turn Author Info Box on posts on/off
 • Sidebar tabber with recent posts, popular posts and recent comments tabs
 • Custom copyright/footer text
 • Custom favicon
 • In-depth documentation
 • Và nhiều hơn thế nữa!

Download theme wordpress