So sánh 2 datatable sử dụng LINQ

change in gridview using asp.net

Bài này là một hướng dẫn nhỏ giúp bạn thực hiện so sánh kiểu dữ liệu của các cột trong 2 datatable với nhau sử dụng LINQ

Đoạn code thực hiện lấy các bản ghi không đối xứng của datatable 1 đem so sánh với datatable 2.

Rất đơn giản phải không nào. Have nice!

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com