Sử dụng jQuery và Ajax để hiển thị Collapsed comment giống Facebook

jquery

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Collapsed Comment giống như Facebook có sử dụng jQuery và Ajax

Collapsed Comment có nghĩa là khi người dùng click vào View all Comment, thì hệ thống sẽ hiển thị danh sách tất cả comment đã tồn tại lên.  Để làm được demo giống như vậy, bài viết sau sử dụng PHP, jQuery, Ajax để làm, đối với các ngôn ngữ khác cũng tương tự như vậy. Bạn có thể xem demo về Collapsed Comment tại đây:
[jbutton color=”orange” link=”http://demos.9lessons.info/viewall.php” size=”large”]Demo[/jbutton]

Collapsed Comment like facebook

I. Database design

Chúng ta tạo 2 bảng là messagescomments. Bảng messages lưu thông tin status của user. Bảng comments lưu tất cả các comment của bạn bè.

II. Javascript code

Mã javascript này rất đơn giản, chỉ gồm một hàm là $(‘.view_comment’).click(function(){}trong đó view_comments  là class dùng để bắt sự kiện của View all comment

javascritp code

III. View.php

File này sẽ hiển thị trước 2 kết quả từ bảng Comments

IV. ViewAjax.php

File này sẽ được đoạn mã javascript bên trên kia gọi tới khi người dùng click vào nút View all Comments. File này sẽ hiển thị tất cả comments có trong bảng

Nếu bạn không làm được, bạn có thể download code dưới đây:
[jbutton color=”orange” link=”http://www.box.net/shared/48jqhfcsv4″ size=”large”]Download code[/jbutton]

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com