Sử dụng RegEx với Javascript

jquery

Dùng Javascript để kiểm tra giá trị nhập vào trong ô textbox có thỏa mãn hay không?

I. Giới thiệu

Khi bạn cần kiểm tra các giá trị mà user nhập vào từ form HTML, chúng ta sử dụng Javascript để cho tốc độ load nhanh hơn, và web sẽ nhẹ hơn. Nhưng bạn đã biết cách làm thế nào để validate giá trị đầu vào bằng Javascript chưa. OK, bài viết sau sẽ giúp bạn thực hiện nó một cách dễ dàng với đối tượng RegExp 

II. Sử dụng code

Để có thể hiểu hơn, chúng ta lấy một ví dụ đơn giản. Trước tiên, chúng ta cần 1 label, và 1 cái textbox để cho User nhập các giá trị đặc biệt vào.

Bạn có thể xem đoạn code đơn giản sau:

Đoạn code trên sẽ cho phép user nhập bất kỳ thông tin nào. Nhưng bạn có thể chỉ cho phép user nhập những giá trị nhất định bằng đoạn Javascript sau đây:

Biến valRegExp có kiểu RegExp  cho phép bạn tạo ra các Regular Expression. Và phương thức test của đối tượng valRegExp sẽ kiểm tra  giá trị nhập vào được cho phép hay không. String.fromCharCode là phương thức trả về giá trị dạng ASCII.

Dưới đây là full code:

Bạn cũng có thể thay đổi giá trị của RegExp cho phù hợp với yêu cầu của bạn. Ví dụ như kiểm tra định dạng Email, kiểm tra định dạng số điện thoại…Hy vọng với bài viết này, bạn sẽ tạo ra các form nhập thông tin linh động tùy biến theo cách của bạn. 

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com

Một trả lời tới to “Sử dụng RegEx với Javascript”