[Share code] Tạo file Zip với PHP

zip file on server

Bài viết sẽ giúp bạn tạo ra các file mang định dạng Zip bằng mã PHP. Nó rất hữu ích cho một số dự án cần phải nén file thật lớn để tiết kiệm dung lượng host như thương mại điện tử bán các file Pdf, ảnh, slideshow, hoặc trang web bán tài liệu… Bạn có thể chọn file và download nó dưới định dạng file Zip

HTML Code

Tạo form với một danh sách các file upload được check bằng checkbox theo tên files[]

PHP code

Trong đoạn mã PHP bạn viết như sau, trong đó có sử dụng thư viện ZipArchive:

Bạn có thể download demo tại đây:

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com