Làm thế nào để tạo hệ thống bình chọn đơn giản cho blog của bạn?

jquery voting

Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó với Jquery, Ajax

vote system with jquery and ajax
I. Database
Chúng ta tạo 2 bảng, một bảng lưu trữ thông tin vote, một bảng lưu trữ địa chỉ IP của người dùng.
[SQL]
CREATE TABLE messages(
mes_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
msg TEXT,
up INT,
down INT);
[/SQL]
[SQL]
CREATE TABLE Voting_IP(
ip_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
mes_id_fk INT,
ip_add VARCHAR(40),
FOREIGN KEY(mes_id_fk)
REFERENCES messages(mes_id));
[/SQL]
II.Voting.php
File này bao gồm các đoạn jquery thực hiện việc vote cho project của chúng ta. Dùng thuộc tính attr(“ID”) để lấy ra Id của post mà user đó vote, sau đó là attr(“name”) để lấy ra xem user đó vote up hay vote down. Sau đó dùng Ajax để gửi dữ liệu đến các file tương ứng
[PHP]

“;
}
else
{
echo ““;
}

$result=mysql_query(“select up from Messages where mes_id=’$id'”);
$row=mysql_fetch_array($result);
$up_value=$row[‘up’];
echo $up_value;

}
?>
[/PHP]
IV. CSS
Cuối cùng là Css nó cho đẹp mắt nhé
[CSS]
#main
{
height:80px;
border:1px dashed #29ABE2;
margin-bottom:7px;
width:500px;
}
.box1
{
float:left;
height:80px;
width:50px;
}
.box2
{
float:left;
width:440px;
text-align:left;
margin-left:10px;
height:60px;
margin-top:10px;
font-weight:bold;
font-size:18px;
}
.up
{
height:40px;
font-size:24px;
text-align:center;
background-color:#009900;
margin-bottom:2px;
-moz-border-radius: 6px;
-webkit-border-radius: 6px;
}
.down
{
height:40px;
font-size:24px;
text-align:center;
background-color:#cc0000;
margin-top:2px;
-moz-border-radius: 6px;
-webkit-border-radius: 6px;
}
[/CSS]
Chúc bạn thành công

Download code

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com