Tạo Multi-language cho website Asp.net

hướng dẫn tạo đa ngôn ngữ cho website asp.net

Bài viết chia sẻ cách tạo đa ngôn ngữ cho website sử dụng asp.net

Demo hình ảnh

Tiếng anh
hướng dẫn tạo đa ngôn ngữ cho website asp.net
Tiếng pháp
multi-language with asp.net

Các bước thực hiện

Bài hướng dẫn này gồm có 4 bước chính như sau:

  • Tạo User Control cho phép chọn multi-language dạng icon hoặc dropdown.
  • Tạo một class extends từ Page
  • Tạo trang .aspx
  • Generate Local Resources tới trang .aspx trên

Language User Control

Chúng ta sẽ tạo ra một User Control với 2 button dạng ảnh, với mỗi button là một cờ, tương đương với ngôn ngữ mà các bạn định sử dụng. Khi người sử dụng click vào một button, thì ngôn ngữ sẽ được hiển thị thay thế cho ngôn ngữ gốc, do đó, chúng ta sẽ phải đăng ký User Control đó với những trang cho phép sử dụng đa ngôn ngữ. Và chúng ta sử dụng cookies để lưu trữ giá trị ngôn ngữ mà người sử dụng chọn.

Design Code

Code

BasePage Class

Chúng ta sẽ tạo một class có tên BasePage để kế thừa các hàm từ System.Web.Page, sau đó viết lại 2 hàm OnPreInit(EventArgs e)InitializeCulture()

Tạo trang .aspx

Trang .aspx sẽ thực hiện dịch lại ngôn ngữ theo button mà người sử dụng đã chọn.

Design Code

Code

Generate Local Resource

Đây là bước cuối cùng, các bạn làm theo các thao tác sau

  • Mở trang .aspxTab Design
  • Tools->Generate Local Resource, sau đó save trang .aspx lại
  • Bạn sẽ phải tìm một folder trong thư mục ASP.Net mới được tạo với tên “App_LocalResourses“, trong đó bao gồm một file .resx
  • Nhân đôi file đó lên, sau đó đổi lại tên file, thêm .fr trước .resx để cho phiên bản tiếng pháp
  • Mở file đó lên, thực hiện dịch các đoạn nội dung bên trong, sau đó save lại

Download code

Vậy là xin chúc mừng bạn, bạn vừa học xong cách tạo một website đa ngôn ngữ cho trang Asp.net của mình. Bạn cũng có thể download mã nguồn bên dưới để phục vụ cho các project của bạn.


Bài viết được biên tập từ CodeProject

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com