Tạo nút like giống Youtube bằng Ajax

Youtube voting

Bài viết hướng dẫn bạn làm một nút like và dislike giống với Youtube sử dụng Ajax

youtube like rating with jquery

I. Datatable

Cái gì thì cái nhưng datatable là không thể thiếu. Cái database này dùng để lưu trữ lượng like, dislike cho mỗi thông điệp (message).

II. Index.php

Tiếp theo là tạo ra một trang index để mọi người có thể thực hiện like hoặc dislike. Đầu tiên là dùng jquery để xử lý việc xem người dùng click nút nào, dislike hay là like. Sau đó gửi dữ liệu bằng Ajax đến 1 file rating.php.

III. Rating.php

Trong file này chúng ta sẽ bắt request của user, và kiểm tra xem đó là like hay dislike để thực hiện update vào csdl. Sau đó thực hiện tính tổng số like và dislike, thực hiện lấy % để hiển thị ra vạch màu tương ứng. Việc dùng % để đảm bảo khi dữ liệu ngày càng tăng thì 2 vạch màu sẽ không thể kéo dài mãi được,

Và cuối cùng là đoạn mã CSS làm đẹp hơn. Các bạn có thể tham khảo lại bài viết hệ thống facebook like với jQuery, MySql và PHP này để CSS cho đẹp.

Download share code tạo nút like giống Youtube

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com