Tạo nút like giống Youtube dùng jQuery và Ajax

jquery

Bạn muốn tạo nút Like và Dislike giống như youtube mà không cần phải load lại trình duyệt. Bài viết sau sẽ giúp bạn làm được điều đó hết sức đơn giản sử dụng jQuery và Ajax.

I. Database
Đầu tiên tạo một cái db đã. Db này dùng để lưu Id, nội dung tin, và up – like, down – dislike.Với mỗi một lần click tương ứng thì giá trị sẽ cộng thêm 1

II.Index.php
File này bao gồm mã PHP, Jquery, HTML.$(“.like”).click(function(){} là hàm xử lý sự kiện click nút có class là like. Ở đây chúng ta cho 2 nút up và down đều có class là like. Sau đó chúng ta lấy ra giá trị id và name của nó bằng $(this).attr(“id”);. Sau khi lấy được thành công thì truyền dữ liệu qua file rating.php sử dụng ajax. Nếu đang trong tiến trình xử lý thì #flash sẽ được hiện ra.Thành công sẽ cho hiện ra #content

File rating.php này có nhiệm vụ xử lý casino australia sự kiện click nút bên trên, cộng thêm 1 vào up hoặc down tùy thuộc vào người dùng. sau đó tính tổng số lượt bình chọn. Khi thành công trả về kết quả, và cho phép #content hiện ra.

Cuối cùng là mã CSS để cho nó đẹp, cái cuối cùng này là tùy bạn muốn nó hiển thị thế nào là do bạn design thôi. Code cơ bản để nó hoạt động tôi đã đưa bên trên hết rồi.

Chúc bạn thành công

[jbutton link=”http://www.box.net/shared/adtm3tdzm9″ icon=”download” color=”orange” size=”large”]Download Code[/jbutton]

(9Lessions)

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com