Hướng dẫn cách tạo Plugin Random Quot cho WordPress

Bài viết hướng dẫn cách tạo một plugin cho phép tự động tạo ra các quot ngẫu nhiên mỗi lần page được load. Bạn có thể ứng dụng plugin này trong việc tạo ra các quot các câu nói nổi tiếng, câu châm ngôn của các nhân vật lịch sử. Rất thú vị

I. Bắt đầu

Với một plugin nào cũng cần đoạn mã dưới đây để khai báo với wordpress rằng có 1 plugin trong hệ thống

II.Đăng ký một kiểu Custom Post

Trước khi chúng ta sử dụng plugin random quot thì chúng ta phải khởi tạo một bài viết kiểu Custom. Đoạn mã dưới đây cho phép admin có thể tùy chỉnh trong khu vực admin

III. Tạo giao diện trong khu vực admin

Với 2 hàm project_edit_columns  và project_custom_columns chúng ta có thể tạo ra một giao diện cho phép admin có thể chỉnh sửa các quot của mình.

Khi xong chúng ta được như thế này
plugin random quot
IV. Lấy 1 Random Quot từ Database
plugin random quot
Với lớp WP_Query  chúng ta có thể lấy một random quot từ một custom post. Biến $quo sẽ giúp chúng ta tạo ra chuỗi được quot lại với tên của người đã nói câu nói đó, kiểu như này

“I never think of the future. It comes soon enough.”
~ Albert Einstein

V. Đăng ký Quot với WordPress

VI. Hoàn thành

Cuối cùng plugin của chúng ta chỉ gồm 1 file với đoạn mã hoàn chỉnh dưới đây

Vậy là xong. bạn có thể dùng plugin vào mọi nơi, mọi chỗ, tô thêm cho wordpress của bạn thêm đẹp hơn nhé

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com