Tạo Progress bar với Jquery và PHP

jquery

Bài viết hướng dẫn cách tạo thanh tiến trình đẹp mắt bằng Jquery và PHP

Progress bar

Để có thể chạy được các script dưới đây thì yêu cầu bạn phải cài PHP library hoặc phiên bản PHP 5.4 và kích hoạt extension này.

Windows APC Installation
Follow this link Click Here
In php.ini include apc.rfc1867 = on

Linuk APC Installation
Follow this Link Click Here
In php.ini include apc.rfc1867 = on
php.ini located in /etc/php.ini

I. Get_Progress.php
Đoạn mã PHP xử lý tiến trình từ phía server

II. Index.php
Đoạn mã upload file với PHP

III. Javascript file
Dùng các thuộc tính của Jquery để lấy tiến trình upload file từ server sau mỗi giây.

Done! Vậy là xong, chúng ta đã tạo ra một thanh progress bar thật đẹp phải không nào! Chúc bạn có những website đẹp với thủ thuật này!
Nếu bạn không làm được theo hướng dẫn, hay download code dưới đây về ngâm cứu nhé!

[jbutton link=”https://www.box.com/s/c2baf1688341012feab9″ color=”orange” icon=”download” size=”large”]Download code[/jbutton][jbutton link=”http://demos.9lessons.info/progress/index.php” color=”orange” size=”large”]View demo[/jbutton]

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com