Tạo Tabs sử dụng Multiview và View

I. Giới thiệu

Việc tạo ra các tabs trong asp.net có rất nhiều cách, và bài viết sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn cách tạo ra tabs đơn giản sử dụng MultiviewView.

II. Sử dụng code

Bài viết được viết dựa trên ASP.Net với ngôn ngữ là C#. Ở đây chúng ta tạo ra 3 control Image Button. Sau đó chúng ta tạo một container là Multiview, tiếp đó chúng ta thêm 3 view con vào Multiview vừa tạo là view1, view2, view3.

Tiếp theo là code behind bạn viết như sau

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lập trình ASP.NET. Chúc các bạn thành công!