Thêm và xóa hàng tự động trong Gridview

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện thêm và xóa đi một hàng trong Gridview một cách tự động.

Đầu tiên bạn thiết kế cho Gridview của bạn trông như thế này

Để làm được như vậy, bạn thiết kế như sau:

Tiếp theo là việc hiển thị một hàng trong gridview dạng default

Một chú ý quan trọng ở đoạn code trên là chúng ta sử dụng ViewState. ViewState sẽ giúp cho việc thêm và xóa một hàng tự động trong Gridview. Để thêm một row mới vào Gridview, chúng ta cần phải làm 2 việc, việc thứ nhất là khởi tạo một hàng mới ngay trên Gridview, việc thứ hai là ghi những giá trị được nhập vào data. Cả 2 việc đó được thực hiện bằng hàm dưới đây

Và hiển thị lại dữ liệu đã set

Cũng giống như việc add thêm row mới, thì việc delete một row nào đó sẽ được thực hiện dựa trên sự click chuột vào row mà user đã chọn. Hàm delete một rows đã chọn như sau

Và sau đó reset data ở các row khác

Bây giờ, bạn có thể chạy ứng dụng của bạn và chiêm ngưỡng thành quả nhé
adding and deleting row in gridview

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com