Thiết kế trang đăng nhập với CSS

HTML5

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn thiết kế một trang đăng nhập đơn giản đẹp mắt bằng HTML và CSS

Xem qua demo trước cái đã
login form with css and html
I.HTML
Đầu tiên vẫn là tạo cái “xương” cho trang login đã.Gồm 2 thẻ div và 3 thẻ input như bên dưới

II. CSS
Giờ là ta “đắp thịt” cho nó có hình hài nhé. Đầu tiên là reset marginpadding, và chỉnh lại body cho nó

Tiếp theo đến thẻ #main. Thẻ này bao bọc bộ form của chúng ta

Tiếp là đến thẻ #inset. Thẻ này bao bọc 3 input tag.

Việc cuối cùng là design 3 cái thẻ input này sao cho vừa ý với các bạn thôi

Ngoài ra, ở đây tôi có thêm một thẻ #code. các bạn có thể thay thế nội dung tùy ý.

Chúc bạn thành công!

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com