Update, edit, insert trong gridview asp.net

change in gridview using asp.net

Hôm nay thấy có bạn trong vn-zoom hỏi về cách update, edit, insert nên mình quyết định làm một bài viết về cái này. Hy vọng có thể giúp được các bạn lần sau đỡ phải đi hỏi.

Bài viết hướng dẫn bạn làm với gridview nhưng Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết Edit table bằng Jquery và Ajax này
Đầu tiên là kết nối với SqlServer và bind dữ liệu lên gridview. Bạn sử dụng namespace là System.Data.SqlClient, sau đó thêm đoạn code sau:

Đoạn code trên có sử dụng stored procedure là SP_GetUserForModeration. Stored này bạn có thể thay đổi theo ý bạn nhé.
Sau đó chỉnh kết nối trong file web.config

Giờ ta tiến hành thực hiện Edit/Update dữ liệu trên gridview này. Kéo một gridview vào trang aspx của chúng ta

Sau đó thêm đoạn code bên dưới

OK vậy là xong rồi đó. Lệnh Insert thì bạn làm tương tự nhé! Good luck.

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com