Upload và Crop ảnh với PHP và Jquery

Hi! Xin chào các bạn, đã lâu rồi mình mới lại quay trở lại để chăm sóc cho blog của mình, và bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện upload ảnh, sau đó cắt ảnh mà không load trang chỉ sử dụng Jquery và PHP

upload and crop image with php and jquery
Ở bài viết trước, tôi đã hướng dẫn các bạn thủ thuật upload ảnh mà không load lại trang sử dụng jquery ở bài trước, và bài này sẽ lấy ý tưởng từ bài đó.
I.Database
OK!Vẫn là db của bài trước thôi. Tôi post lại đây tiện cho các bạn tham khảo

II.PHP
Còn đoạn mã PHP dưới đây sẽ làm nhiệm vụ sử lý file upload, thực hiện upload ảnh lên server và chèn vào db

III.Jquery
Dưới đây là đoạn jquery sử lý việc upload ảnh, sau đó lấy tọa độ của vùng cần cắt để thực hiện việc cắt ảnh

Ở đây chúng ta sử dụng một plugin đi kèm bên ngoài để thực hiện đó là Image Area Select
Với plugin trên, nó sẽ hỗ trợ chúng ta việc crop ảnh như ý muốn.
Các bạn chú ý đoạn ajax, url: là các đối số đầu vào cho file ajax_image.php mà chúng ta sẽ viết bên dưới.
Và cuối cùng là file sử lý việc crop, và lưu lại db

Ngoài ra còn file kết nối tới db, các bạn tự viết cho phù hợp nhé.

(9 lessions)

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com