Upload và download file từ FTP server

zip file on server

Làm thế nào để có thể upload và download file từ một FTP server? Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn làm được điều đó.

I. Giới thiệu

Làm thế nào để có thể upload và download file từ  một FTP server?

II. Background

Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức download file trước. Để làm được việc này ta cần cài đặt một đối tượng WebClient và set thuộc tính Credentials  cho thông tin login của chúng ta.

Bước tiếp theo  sẽ gọi phương thức DownloadData của đối tượng Webclient và cung cấp URI của file mà chúng ta muốn download. Phương thức DownloadData trả về một mảng  bytes của file download. Mảng byte này sau đó sẽ được ghi lại thành một file, và quá trình download hoàn thành.

III. Hàm thực thi việc download file

 download file tu FTP server

 

Hãy cẩn thận khi gọi hàm file.close()

IV. Hàm thực thi việc upload file

Các bước để thực hiện việc upload file bằng FTP server:

– Tạo một đối tượng FtpWebRequest

– Đặt thuộc tính FtpWebRequest.Method cho UploadFile

– Đặt thuộc tính FtpWebRequest.Credientials cho thông tin login

– Lấy ra luồng yêu được cầu từ đối tượng FtpWebRequest, đây là luồng mà chúng ta sẽ ghi

– Mở file mà chúng ta sẽ tiến hành upload, sau đó lấy ra stream dữ liệu từ file đó.

– Đọc dữ liệu của file đó từ luồng đầu vào, và viết nó vào request stream.

– Đóng tất cả luồng upload file, và request stream.

upload file từ FTP server

Với 2 đoạn mã đơn giản, hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình thực hiện upload và download lên server thông qua FTP

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com

Một trả lời tới to “Upload và download file từ FTP server”