Upload và giải nén file Zip ngay trên server

upload and extract zip file on server

Thông thường để upload file lên server chúng ta sử dụng control upload trong asp.net, nhưng đối với file lớn thì sao? Như vậy chúng ta cần zip file đó lại, nhưng upload lên server rồi thì sao để giải nén nó, vậy bài viết sau sẽ giải quyết việc đó giúp bạn

Để thực hiện nén file bạn sử dụng thư viện SharpZipLib
Đầu tiên chúng ta tạo một website, sau đó nhúng thư viện bên trên vào. Tiếp theo chúng ta tạo 2 folder trên server, một để phục vụ cho việc upload, một để phục vụ cho việc giải nén.
Trong trang default.aspx chúng ta thêm 3 control là: FileUpload, Label, Button.

Với sự kiện click button thì đoạn code dưới đây sẽ thực hiện việc upload file đã chọn lên server, sau đó nó lấy thông tin của file được upload và show ra label, còn lại, sẽ giải nén file vào thư mục đã chọn:

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com