Validation For File Upload Control in ASP

validation for file upload control in asp

Validation cho control File Upload được dùng để lọc một số định dạng file, chỉ cho phép user được upload một số file trên server mà thôi. Nhiều khi làm về vấn đề bảo mật cho nên chúng ta chỉ có thể cho phép upload những định dạng nhất định mà thôi. Nhưng làm sao để có thể làm được việc đó trong Asp. Hãy theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn một cách làm rất đơn giản mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.

Code

Trước hết, để sử dụng cái Validation này một cách nhanh nhất, chúng ta thường sử dụng cái Regular Expression để validate. Chúng ta sử dụng cấu trúc định dạng sau:

Khi đó, trong code aspx chúng ta code như sau

Vậy là xong rồi đó, bạn chỉ việc thay đổi cái Validation Expression theo ý bạn muốn là được.

Một số ví dụ expression

Media format

media format
Các bạn sử dụng định dạng sau

Document format

document format
Các bạn sử dụng định dạng sau

Picture format

picture format
Các bạn sử dụng định dạng sau

Vậy là xong rồi đó. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn! Thân!

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com