Xuất dữ liệu từ Gridview ra file Excel trong Asp.net

gridview

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để xuất dữ liệu từ Gridview ra file Excel trong asp.net rất đơn giản.

Hướng dẫn code

Bài viết này chúng ta đi sâu vào khía cạnh làm thế nào để xuất dữ liệu từ Gridview ra file Excel chứ không đi sâu vào từng phần cụ thể nhé. Ở đây chúng ta sử dụng một nút button để thực hiện việc bắt sự kiện khi người dùng click để xuất ra file Excel.

Các bạn thiết kế database như hình dưới đây

database

Trước tiên, viết một hàm để bind dữ liệu từ database ra Gridview nhé

gridview

Sau khi bind, dữ liệu đã sẵn sàng để xuất ra file excel, và bạn chỉ việc click button Export To Excel là có thể có một file dữ liệu mang định dạng excel rồi, nhưng để làm được việc đó thì bạn cần phải code thêm như sau. Ở đây tôi sử dụng FileInfo để lấy thông tin của file.

database to excel

OK, hàm bên trên có sử dụng hàm WriteAttachment để lấy file từ user trong đối tượng Response.

Download code

Download code bên dưới về ngâm cứu nhé. Nó sẽ đầy đủ hơn rất nhiều.

Nguyễn Trung Hiếu

Một blogger ... cùi bắp! Đơn giản: tôi muốn ghi lại những gì xảy ra xung quanh, cả công việc lẫn cuộc sống và chia sẻ với các bạn đọc. Nếu bạn cảm thấy bài viết có nhiều điểm không chính xác, hãy comment và chia sẻ để tôi còn được học hỏi từ những góp ý của bạn. Email: hieunt.dcn@gmail.com